Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
„TWIERDZA ZAMOŚĆ”

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

1.  Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

     Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z obiektami  fortyfikacyjnym i  zabytkami Twierdzy Zamość

 

2.  Odznaka  posiada trzy stopnie:  brązowy, srebrny i złoty 

 

                                                                          

 

3. Na poszczególne stopnie odznaki, należy zwiedzić:

  - na stopień brązowy – 5 obiektów,  

  - na stopień srebrny  - 10 obiektów,

  - na stopień złoty       -  15 obiektów .

 

4. Obiekty fortyfikacyjne  i zabytki   wymienione są  w     Załączniku do regulaminu odznaki

 

5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 

6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci ,wykonanej własnoręcznie fotografii  z obiektu,
potwierdzenia kadry programowej PTTK, szkicu lub opisu ,należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 

7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 

8.Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 

9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,     22 - 109 CHEŁM -6

 

10.  Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka  pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 

11.Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

 

12. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2014 z dnia 23.01.2014 r,

 

Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

 

 

 

ZAŁĄCZNIK
obiektów wymaganych do otrzymania odznaki

1.     Obiekty fortyfikacyjne: bastiony nr 1, 2, 3 wraz z budynkiem dawnej prochowni, 4, 6 z nadszańcem, 7 z nadszańcem. Bramy: Stara Brama Lubelska, Nowa Brama Lubelska, Stara Brama Lwowska, Nowa Brama Lwowska, Brama Szczebrzeska wraz z budynkiem dawnej wartowni. Pozostałości dawnych murów obronnych, fos, kojce oraz furta wodna. Arsenał. Rotunda.

2.     Rynek Wielki z ratuszem i kamieniczki podcieniowe, Rynek Solny i Wodny.

3.     Obiekty sakralne: Katedra Zamojska (krypty, dzwonnica, infułatka), kościół Franciszkanów, kościół św. Katarzyny, kościół św. Michała, dawny zespół klasztoru i szpitala z kościołem Bonifratów na Podkarpiu.

4.     Muzea: Muzeum Zamojskie (ul. Ormiańska), Muzeum Barwy i Oręża – Arsenał (ul. Zamkowa), Muzeum Sakralne Kolegiaty (ul. Kolegiacka), Muzeum Diecezjalne ( Al. Prymasa Stefana Wyszyńskiego), Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny (Rotunda), Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej (Rynek Wielki),   Cela Waleriana Łukasińskiego (ul. Łukasińskiego).

5.     Zabudowa ulicy Akademickiej: Pałac Zamojskich, gmach dawnej Akademii Zamojskiej, seminarium duchowne, scholasteria ,.

6.     Zabudowa ulicy Zamenhoffa: synagoga, dawny budynek kahalny, dom mykwy – łaźni żydowskiej.

7.     Zabudowa ulicy Kościuszki: dawny szpital – budynek poczty, „generałówka”, dawny zespół klasztoru Klarysek, Dom Centralny.

8.     Zabudowa Placu Melchiora Stefanidesa: Nowa Brama Lubelska, kompleks jatek, dawny budynek stajni i kuźnia.

9.     Park Miejski z dawnymi fortyfikacjami ziemnymi.

10.   Trasa turystyczna w bastionie nr 7,w Urzędzie Miejskim

11.   Ogród Zoologiczny.

12.   Miejsca pamięci narodowej: cmentarze wojenne przy ul. Peowiaków i przy Rotundzie, Pomnik Żołnierzy AK (ul. Partyzantów), pomnik Ofiar Faszyzmu (Anioł Śmierci, ul. Piłsudskiego), pomnik Żydom Zamościa i Ofiarom Faszyzmu Hitlerowskiego (ul. Prosta), pomnik Jeńców Radzieckich (ul. Śląska), cmentarz i pomnik Żołnierzy Radzieckich (ul. Szwedzka), pomnik Dzieci Zamojszczyzny (ul. Akademicka).

Tablice pamiątkowe: przed ratuszem (Rynek Wielki), Katedra Zamojska (wieża i nawa południowa), Stara Brama Lubelska (ściana wschodnia), róg ulicy Żeromskiego i Kolegiackiej.

Na 72 obiektów wymienionych w Załączniku do odznaki, należy na wszystkie stopnie odznaki, łącznie zwiedzić  tylko 30 obiektów. W obrębie murów obronnych Twierdzy , spacerkiem w ciągu jednego dnia, można zdobyc wszystkie stopnie odznaki. Powodzenia.